Takriri Nedir? Kısaca Açıklaması ve Anlamı

“Takriri ne demek kısaca?” sorusu, Türkçe dilinde sıkça karşılaşılan bir ifadedir. Takriri, bir olayın ya da durumun sözlü olarak anlatılması anlamına gelir. Bu yazıda takriri kelimesinin kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz.

Takriri ne demek kısaca? sorusu, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Takriri kelimesi, Arapça kökenli bir terimdir ve “sözlü” anlamına gelir. Takriri, bir olayın veya durumun sözlü olarak ifade edilmesini temsil eder. Kısaca, takriri, sözlü bir şekilde anlatılan veya ifade edilen bir şeyi ifade eder. Takriri, iletişimde kullanılan önemli bir araçtır ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır. İnsanlar, takriri yoluyla fikirlerini, düşüncelerini ve deneyimlerini diğer insanlarla paylaşabilirler. Takriri, sözlü anlatımın gücünü vurgular ve iletişimin etkinliğini artırır. İnsanlar, takriri sayesinde birbirleriyle daha iyi anlaşabilir ve bilgi alışverişinde bulunabilirler. Takriri, iletişimdeki beş temel unsurdan biridir ve etkili iletişimin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Takriri ne demek kısaca? Takriri, bir şeyin özetini veya kısa açıklamasını ifade eder.
Bir konunun özetini vermek için takriri terimi kullanılır.
Takriri, bir kelimenin veya kavramın kısa ve özlü bir şekilde açıklanmasıdır.
Takriri, bir metnin ana fikrini veya önemli noktalarını vurgulamak için kullanılır.
Takriri, bir konunun temel noktalarını özetleyen bir ifadedir.
 • Takriri, bir şeyin kısa ve öz bir şekilde ifade edilmesidir.
 • Bir konunun takririsi, ana noktalarının belirtilmesini sağlar.
 • Bir metnin takririsi, okuyucuya hızlı bir genel bakış sağlar.
 • Takrir, bir konuyu hızlıca anlamak için kullanışlı bir araçtır.
 • Bir konunun takririni yapmak, bilgiyi sadeleştirmeye yardımcı olur.

Takriri ne demek?

Takriri, Arapça kökenli bir kelime olup “tekrarlanan, yinelenen” anlamına gelir. Türkçe’de ise genellikle hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Takriri, bir olayın veya durumun birden fazla kez tekrarlandığını ifade eder.

Takririn Anlamı Takririn Kullanımı Takririn Örnek Cümle
Takrir, bir konu hakkında ayrıntılı bir şekilde yapılan açıklama veya sunumdur. Takrir, toplantılarda, konferanslarda veya sunumlarda kullanılan bir terimdir. “Konu hakkında bir takrir yapmak istiyorum.”
Takrir, bir rapor veya tez gibi yazılı bir belgeyle de ifade edilebilir. Takrir, genellikle resmi veya akademik ortamlarda kullanılır. “Bu konuda hazırladığım takrirde detaylı analizler sunacağım.”
Takrir, bir konunun tüm yönlerini ele alan bir sunumdur. Takrir, bir fikri veya bilgiyi etkili bir şekilde iletmek için kullanılır. “Takririmde bu sorunun çözümü için öneriler sunacağım.”

Takriri hangi alanlarda kullanılır?

Takriri terimi, özellikle hukuk alanında sıkça kullanılır. Mahkemelerde tanıkların ifadeleri sırasında takriri delil olarak kabul edilebilir. Ayrıca, bir olayın tekrarlanması veya bir durumun birden fazla kez yaşanması durumunda da takriri ifadesi kullanılabilir.

 • İş yerlerindeki anlaşmazlıkların çözümünde takrir kullanılır.
 • Okullarda öğrenciler arasındaki tartışmaların çözümünde takrir kullanılır.
 • Hukuki sorunların çözümünde takrir kullanılır.

Takriri delil nedir?

Takriri delil, mahkemelerde tanıkların ifadelerinin tekrarlanması veya birden fazla kişi tarafından doğrulanması durumunda kullanılan bir hukuki terimdir. Takriri delil, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek mahkeme kararının oluşmasına katkıda bulunabilir.

 1. Takriri delil, bir olayın veya durumun varlığını veya gerçekliğini kanıtlamak amacıyla sunulan sözlü veya yazılı ifadelerdir.
 2. Takriri deliller, tanıkların ifadeleri, uzman görüşleri, beyanlar, itiraflar, resmi belgeler ve kayıtlar gibi çeşitli şekillerde olabilir.
 3. Bir takriri delil, mahkemede adli bir davada veya hukuki bir süreçte kanı olarak kullanılabilir.
 4. Takriri deliller, gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak için diğer delil türleriyle birlikte değerlendirilir.
 5. Mahkeme, takriri delilleri değerlendirirken tanıkların güvenilirliği, beyanların tutarlılığı ve diğer delillerle uyum gibi faktörleri göz önünde bulundurur.

Takriri delil nasıl değerlendirilir?

Takriri delil, mahkemelerde diğer delillerle birlikte değerlendirilir. Tanıkların ifadelerinin tutarlılığı, inandırıcılığı ve tekrarlanabilirliği takriri delilin değerlendirilmesinde önemlidir. Ayrıca, takriri delilin diğer delillerle uyumlu olması ve olayın gerçeklikle uyumlu bir şekilde açıklanabilmesi de göz önünde bulundurulur.

Takriri Delil Nedir? Takriri Delil Nasıl Değerlendirilir? Takriri Delil Örnekleri
Takriri delil, tanıkların ifadeleriyle elde edilen delillerdir. Takriri delil, tanıkların güvenilirliği, tutarlılığı ve objektifliği gibi faktörlere göre değerlendirilir. Bir cinayet davasında görgü tanığı ifadesi, bir trafik kazasında olayı görenlerin ifadeleri.
Takriri deliller, mahkemede kullanılarak bir olayın gerçekleştiğini kanıtlamaya veya çürütmeye yardımcı olabilir. Tanıkların ifadelerinin çelişkili olması, yanıltıcı veya güvenilmez olması durumunda takriri delilin değeri azalabilir. Bir hırsızlık davasında mağdurun ifadesi, bir iş yerindeki kamera kayıtlarında yer alan şüpheli kişinin hareketleri.
Takriri deliller, diğer delil türleriyle birlikte değerlendirilerek bir olayın doğru şekilde anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Mahkeme, tanıkların ifadelerini dikkate alarak takriri delilin gücünü ve etkisini değerlendirir. Bir soygun davasında mağdurun ve şüphelinin ifadeleri, olay yerindeki parmak izleri ve DNA kanıtları.

Takriri delil neden önemlidir?

Takriri delil, mahkemelerde kullanılan bir delil türü olup, olayın veya durumun birden fazla kez tekrarlandığını gösterir. Bu durum, tanıkların ifadelerinin güvenilirliğini artırır ve olayın gerçeklikle uyumlu olduğunu kanıtlamaya yardımcı olur. Takriri delil, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek mahkeme kararının oluşmasında etkili olabilir.

Takriri delil, bir olayın gerçekleşme şekli ve detayları hakkında önemli bilgiler sağlayan ve mahkemelerde kabul gören bir kanıt türüdür.

Takriri delil nasıl toplanır?

Takriri delil, tanıkların ifadelerinin tekrarlanması veya birden fazla kişi tarafından doğrulanmasıyla elde edilebilir. Mahkemelerde tanıkların ifadeleri alınırken, olayın veya durumun birden fazla kez tekrarlandığına dair bilgiler de kaydedilmelidir. Bu şekilde takriri delil toplanabilir ve mahkeme sürecinde kullanılabilir.

Takriri delil toplamak için tanıkların ifadesi, fotoğraf, video, ses kaydı gibi kanıtlar kullanılır.

Takriri delil ne zaman kullanılır?

Takriri delil, mahkemelerde tanıkların ifadelerinin tekrarlanması veya birden fazla kişi tarafından doğrulanması durumunda kullanılır. Özellikle olayın veya durumun birden fazla kez yaşandığı veya tekrarlandığı durumlarda takriri delil önemli bir rol oynayabilir. Mahkeme kararının oluşmasında takriri delil, diğer delillerle birlikte değerlendirilir.

Takriri Delil Nedir?

Takriri delil, bir davada sözlü olarak ifade edilen delillerdir. Bu deliller, tanıkların ifadeleri, sanıkların itirafları veya bilirkişilerin raporları gibi belirli bir durumu veya olayı açıklamak için sunulan sözlü kanıtlardır.

Takriri Delil Ne Zaman Kullanılır?

Takriri deliller, hukuki bir davada gerçekleri ortaya çıkarmak için kullanılır. Özellikle tanıkların ifadeleri veya sanıkların itirafları, olayın gerçekleştiği zaman ve yer hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca, bir uzmanın konuyla ilgili raporu da takriri delil olarak kabul edilebilir.

Takriri Delilin Önemi Nedir?

Takriri deliller, hukuk sisteminde bir davayı aydınlatmak ve doğru kararlar almak için önemlidir. Bu deliller, mahkemelerin olayları ve durumları daha iyi anlamalarını sağlar. Ayrıca, takriri deliller diğer kanıtlarla birleştirildiğinde, daha sağlam ve güvenilir bir dava süreci ortaya çıkarabilir.