Derecede Nasıl Yazılır? İmla Kuralları ve Örnekler

“Derecede nasıl yazılır?” sorusu Türkçe dilbilgisinde sıkça karşılaşılan bir sorudur. Bu makalede, doğru yazımını öğrenmek için ipuçları ve kurallar hakkında bilgi bulabilirsiniz. Derecede nasıl yazılır? İşte cevabı!

Derecede nasıl yazılır? Derecede nasıl yazılır hakkında daha fazla bilgi edinmek için doğru yerdesiniz. Derecede nasıl yazılır sorusu, birçok insanın merak ettiği bir konudur. Derecede nasıl yazılır, derece kelimesinin doğru kullanımıyla ilgilidir. Derece kelimesi, sıcaklık, açı, ölçü gibi kavramları ifade eder. Derecede nasıl yazılır sorusuna cevap bulmak için öncelikle derece kelimesinin Türkçe dilbilgisine uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Derecede nasıl yazılır konusunda daha fazla bilgi almak için aşağıdaki detaylara göz atabilirsiniz.

Derecede nasıl yazılır? Türkçe dilbilgisine göre “derecede” şeklinde yazılır.
Bir kelime olarak derecede, “derece” kelimesinin çoğul hali olarak kullanılır.
Derecede kelimesi, bir olayın veya durumun şiddetini veya yoğunluğunu ifade eder.
Türkçe yazım kurallarına göre derecede kelimesi ayrı yazılır ve “de” bağlacı ile kullanılır.
Bazı cümlelerde derecede kelimesi yerine “seviyede” veya “ölçüde” gibi eş anlamlılar kullanılabilir.
 • Derecede kelimesi, sıklıkla nitelikleri ifade etmek için kullanılır.
 • Türkçede derecede kelimesi, sıfatlar ve zarflarla birlikte kullanılabilir.
 • Bir olayın derecesi ne kadar yüksekse, o olayın etkisi de o derecede büyük olur.
 • Derecede kelimesi, bir şeyin ölçülebilir bir özelliği hakkında bilgi verir.
 • Bir şeyin derecesi arttıkça, o şeyin önemi veya etkisi de artabilir.

Derecede nasıl yazılır ve kullanılır?

Derecede kelimesi, sıcaklık ölçü birimi olan “derece” kelimesinin çoğul hali olarak kullanılır. Türk Dil Kurumu’na göre, “derece” kelimesi isim olarak kullanıldığında çoğul eki olan “-de” ile birleşerek “derecelerde” şeklinde yazılır.

Derece Nedir? Derece Nasıl Yazılır? Derece Nasıl Kullanılır?
Derece, sıcaklık veya açı ölçü birimidir. Derece sembolü olarak “°” işareti kullanılır. Derece sembolü, sıcaklık veya açı değerlerinin yanına eklenerek gösterilir.
Sıcaklık ölçümlerinde kullanılan birimdir. Örneğin, 25 derece Celsius şeklinde yazılır. Bir termometre üzerinde sıcaklık değerini göstermek için kullanılır.
Açı ölçümlerinde de kullanılır. Örneğin, 90 derece şeklinde yazılır. Bir açının büyüklüğünü veya dönme miktarını belirtmek için kullanılır.

Derecede hangi harf değişiklikleri yapılır?

“Derece” kelimesi çoğul hali olan “derecelerde” şeklinde kullanıldığında bazı harf değişiklikleri yapılır. Türk Dil Kurumu’na göre, “c” harfi “ç” harfine dönüşür ve “e” harfi üzerine düşer. Bu nedenle, “derece” kelimesindeki “c” harfi “ç” harfine dönüşerek “derecelerde” şeklinde yazılır.

 • İsimlerin baş harfleri büyük yazılırken, diğer harfler küçük yazılır.
 • Türk alfabesinde olmayan harfler yabancı kelimelerde yer alırken kullanılır.
 • Bazı kelimelerde harflerin sırası değişebilir, örneğin “ağaç” kelimesi “ağaç” şeklinde yazılabilir.

Derecede hangi anlamlara gelir?

“Derecede” kelimesi farklı anlamlarda kullanılabilir. En yaygın kullanımı, sıcaklık ölçü birimi olan “derece”nin çoğul hali olarak kullanıldığı durumdur. Bunun yanı sıra, bir şeyin önem veya yoğunluk derecesini ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “yüksek derecede önemli” veya “düşük derecede zor” gibi ifadelerde kullanılabilir.

 1. 1. Derece: Birinci seviye veya basamak anlamına gelir.
 2. 2. Derece: İkinci seviye veya basamak anlamına gelir.
 3. 3. Derece: Üçüncü seviye veya basamak anlamına gelir.
 4. 4. Derece: Dördüncü seviye veya basamak anlamına gelir.
 5. 5. Derece: Beşinci seviye veya basamak anlamına gelir.

Derecede nasıl telaffuz edilir?

“Derecede” kelimesi Türkçe’de “de-re-ce-de” şeklinde telaffuz edilir. “De” ve “ce” heceleri birer hece olarak vurgulanırken, “re” hecesi hafif bir şekilde söylenir.

Derece Telaffuz
1. Derece birinci derece
2. Derece ikinci derece
3. Derece üçüncü derece

Derecede hangi ekler kullanılır?

“Derecede” kelimesi çoğul hali olduğu için, çoğul ek olan “-de” ile birleşerek kullanılır. Bu ek, isimlerin çoğul hallerini oluşturmak için kullanılır. Örneğin, “derece” kelimesinin çoğulu olan “dereceler” kelimesinde de aynı ek kullanılır.

Derecede, sıcaklık, soğukluk, ılımanlık gibi durumları belirtmek için kullanılan eklerdir.

Derecede hangi kelimelerle kullanılır?

“Derecede” kelimesi genellikle sıcaklık veya yoğunluk gibi kavramları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “yüksek derecede sıcaklık”, “düşük derecede yoğunluk” gibi ifadelerde sıkça kullanılır. Ayrıca, bir şeyin önem veya değer derecesini belirtmek için de kullanılabilir.

Derece kelimesi sıcaklık, hastalık, okul başarısı gibi alanlarda kullanılabilir.

Derecede kaç tane harf vardır?

“Derecede” kelimesi toplamda 8 harften oluşur. Bu harfler sırasıyla “d-e-r-e-c-e-d-e” şeklinde yazılır.

1. Madde: Derecede kaç tane harf vardır?

Derecede toplamda 9 (dokuz) tane harf bulunmaktadır.

2. Madde: Derecede kaç tane harf vardır?

Derecede harf sayısı 9’dur.

3. Madde: Derecede kaç tane harf vardır?

Derecede harflerin sayısı 9’dur.